Uitspraak: Voormalig AA verzuimt aangifte inkomstenbelasting te doen

Een gepensioneerde accountant verkocht in 2021 een stuk in Nederland, terwijl hij zelf in het buitenland woonde. Hierover heeft hij als buitenlandse belastingplichtige geen aangifte IB gedaan. De vergrijpboete van € 12.500 die de fiscus oplegde vond hij niet terecht. Er was volgens hem geen sprake van opzet of grove schuld en hij was te goeder trouw. De rechtbank Noord-Holland is het daar niet mee eens en oordeelt dat de schuld aan de accountant te wijten is.

Achtergrond

De man was werkzaam als adviseur en accountant-administratieconsulent in Nederland. Hij had een eenmanszaak en werkte vanaf de jaren ‘70 samen met zijn huidige gemachtigde. De eenmanszaak is in 1980 omgezet naar een BV. Rond 2001 is de AA gestopt met zijn werkzaamheden bij het accountantskantoor en in 2006 heeft hij zijn aandelen in de BV verkocht. Nadat hij zijn aandelen had verkocht in hij verhuisd naar het buitenland. In 2012 verrichtte de voormalige AA geen werkzaamheden in Nederland en was hij buitenlands belastingplichtige voor de inkomstenbelasting.

Aanleiding

De accountant had sinds 1973 een stuk grond in bezit van 5.68 hectare. In 2013 vroeg de accountant een omzetbelastingnummer aan in verband met de verkoop van een deel van de grond. Voor de jaren 2006 tot en met 2008 en 2013 heeft hij aangiften IB ingediend. In deze aangiften heeft de accountant de waarde van de grond in box 3 opgenomen. Over de jaren 2009 tot en met 2012 heeft hij geen aangifte IB ingediend, maar zogenoemde NINBI-formulieren (‘niet in Nederland belastbaar inkomen’) ontvangen en ingediend voor de opgave van zijn wereldinkomen.

Uiteindelijk voerde de Belastingdienst een boekenonderzoek uit in 2017. Er werd een navorderingsaanslag IB opgelegd voor het jaar 2012, berekend naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 131.922. Ook kreeg de accountant een boete van € 40.000 plus € 6.927 belastingrente dat in rekening werd gebracht.

Verweer accountant

De accountant was het niet eens met de boete en vocht deze aan bij de rechtbank Noord-Holland. Hij voerde aan dat er geen sprake was van opzet of grove schuld aan zijn kant en dat hij ter goeder trouw was geweest. Tenslotte voert hij aan dat hij geen uitnodiging tot het doen van aangifte en geen aanmaning voor het onderhavige belastingjaar heeft ontvangen.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank moet nagaan of er sprake is van grove schuld. Het staat vast dat de voormalige accountant gehouden was aangifte IB te doen in 2012, maar verzuimt heeft dit te doen. Met als gevolg dat er te weinig belasting is geheven op de verkoop van de grond. De rechtbank moet bepalen of dit verzuim te wijten is aan de grove schuld van de accountant.

Volgens de rechtbank is dit door de ficus duidelijk aangetoond. De accountant was in bezit van een onroerende zaak in Nederland toe hij zelf woonachtig was in het buitenland. Gezien de omstandigheden had de accountant zorgvuldig moeten zijn in de fiscale behandeling van zijn eigendom in Nederland en onderzoek moeten laten uitvoeren naar de bijbehorende aangifte. Van een accountant mag verwacht worden dat er gedegen onderzoek wordt gedaan, ook als er geen uitnodiging is ontvangen voor het doen van aangiftes.

De rechtbank heeft aangenomen dat de accountant onwetend is geweest in zijn verplichting om aangifte te doen, ongeacht het verweer van de accountant. Hij heeft de voor hem geboden zorgvuldigheid verwaarloosd. Dit wordt zwaar beoordeeld aangezien de accountant beschik over uitgebreide scholing en ervaring op het gebied van financiële administratie. Wel had de accountant in de eerste jaren van zijn emigratie, de inkomsten uit de verkoop van zijn aandelen, wel aangegeven bij de aangifte IB, terwijl hij hier niet voor werd uitgenodigd. Onder die omstandigheden mocht juist van de voormalige AA oplettendheid worden verwacht, zodat het gebrek daaraan hem ernstig kan worden aangerekend en in laakbaarheid grenst aan opzet. De rechtbank oordeelt dat de boete terecht is opgelegd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant