Uitspraak: Vordering tot schadevergoeding kan niet worden behandeld in tuchtklacht tegen makelaar

De makelaar heeft als verkopend makelaar opgetreden bij de verkoop van de woning in 2015. In zijn verkoopdocumentatie is vermeld dat het woonoppervlak van de woning 170 m² bedraagt.

In 2020 is in verband met de voorgenomen verkoop de woning gemeten. Hierbij is geconstateerd dat het gebruiksoppervlak van de woning 140,9 m² bedraagt.

De klacht

Klager stelt dat de makelaar een onrechtmatige daad jegens hem heeft gepleegd door bij de aangeboden woning 29,1 m² te veel aan woonruimte te rekenen. Klager wenst daarvoor ook financieel gecompenseerd te worden.

De beoordeling

De makelaar heeft erkend een fout te hebben gemaakt en heeft daar zijn excuses voor aangeboden. Bij de uitwerking van de berekeningen moet door beklaagde een fout zijn gemaakt, waarbij in plaats van circa 140 m2 als woonoppervlakte circa 170 m2 is ingevuld, zo heeft de makelaar uitgelegd.

De makelaar heeft benadrukt dat klager alle gelegenheid is geboden om zelf vast te stellen wat hij kocht. Hij heeft de woning bezichtigd en hoe vervelend het ook is dat een schrijffout is gemaakt, de woning heeft de afmeting zoals klager die heeft gezien.

De Raad is niet bevoegd naar aanleiding van de klacht de onrechtmatigheid van het handelen of nalaten van de beklaagde vast te stellen, of de schade die hiervan het gevolg zou zijn. Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de civiele rechter.

De Raad stelt echter wel vast dat de makelaar een rekenfout heeft gemaakt als gevolg waarvan de door hem berekening oppervlakte van de woning verkeerd is vermeld in de verkoopdocumentatie. De makelaar had als aanduiding een “woonoppervlakte” gehanteerd en niet, conform de Meetinstructie, de gebruiksoppervlakte.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. In lijn met eerdere uitspraken wordt aan de makelaar de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant