Uitspraak: Accountant krijgt doorhaling opgelegd voor opzettelijk indienen van onjuiste aangiften

Betrokkene houdt als openbaar accountant praktijk onder de naam Y Accountants & Adviseurs. In de periode tussen 24 september 2013 en 29 september 2014 is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door klager (het Openbaar Ministerie) naar het indienen van opzettelijk onjuist ingevulde aangiften omzetbelasting ten aanzien van diverse periodes in de kalenderjaren 2012 en 2013 door een aantal vennootschappen onder firma, bij de meeste waarvan betrokkene als bestuurder stond geregistreerd, dan wel feitelijk functioneerde. Daarnaast zijn tijdens doorzoekingen in het kader van dat onderzoek twee hennepplantages aangetroffen in de woning en een loods van betrokkene.

Inmiddels is betrokkene veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Volgens de bewezenverklaring heeft betrokkene opzettelijk onjuiste aangiften gedaan zodat te weinig belasting werd geheven. Betrokkene is hierop in hoger beroep gegaan, hierop is nog niet beslist.

De klacht

Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Deze klacht is gebaseerd op de verwijten dat:

  • betrokkene in de periode van 8 juli 2012 tot en met 29 juli 2013 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend;
  • betrokkene een hennepkwekerij heeft gehouden, die op 23 april 2014 op het woonadres van betrokkene is aangetroffen.

De beoordeling

Betrokkene heeft ter zitting laten weten dat tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep is ingesteld en dat hij niets wil verklaren over hetgeen hem wordt verweten. De raadsman van betrokkene heeft gesteld dat de feiten, waarvoor betrokkene door de rechtbank is veroordeeld, dateren uit de periode 2012-2013 en dat het benadelingsbedrag ervan slechts € 4.700,– bedraagt en dat de woning waarbij in de garage een hennepplantage is aangetroffen, in verband met echtscheidings-problemen al lang door betrokkene was verlaten, terwijl betrokkene voor het houden van die hennepplantage ook niet is veroordeeld.

De Accountantskamer is van oordeel dat de klacht in beide onderdelen onvoldoende is weersproken. De enkele mededeling dat tegen genoemd vonnis hoger beroep is ingesteld kan immers niet als weerspreking van de klacht worden aangemerkt, terwijl in het door klager overgelegde strafdossier ruimschoots bewijs is te vinden van de rechtstreekse betrokkenheid van betrokkene bij de belastingfraude.

De stelling dat betrokkene de woning met de hennepplantage al lang had verlaten komt volgens de Accountantskamer merkwaardig over, nu vaststaat dat betrokkene ten tijde van het aantreffen van die hennepplantage wel in die woning aanwezig was.

Volgens de Accountantskamer is het dan ook tuchtrechtelijk voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene de aangiften omzetbelasting telkens bewust onjuist heeft gedaan, alsmede dat hij een hennepkwekerij heeft gehouden, die op 23 april 2014 op het woonadres van betrokkene is aangetroffen.

Dit gedrag van betrokkene wordt door de Accountantskamer aangemerkt als oneerlijk en onoprecht handelen in zijn zakelijke betrekkingen, alsmede in strijd met de voor hem relevante wet- en regelgeving. Ook heeft betrokkene met zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht. De klacht wordt gegrond verklaard. Gezien de ernst van de feiten, acht de Accountantskamer de maatregel van doorhaling voor de duur van 10 jaar op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant