Uitspraak: Rechter beveelt RA tot schadevergoeding na goedkeuring ondeugdelijke winstprognose

Een recente uitspraak van de rechtbank heeft geleid tot een belangrijke beslissing voor beleggers die hun geld investeren in een vastgoedfonds genaamd Woon Kapitaal. De rechtbank oordeelde dat de Registeraccountant (RA) die verantwoordelijk was voor het goedkeuren van de winstprognose in de prospectus van het fonds, onrechtmatig heeft gehandeld en een oneerlijke handelspraktijk heeft gepleegd. De RA moet nu meer dan twee ton aan schadevergoeding betalen aan beleggers die een groot deel van hun investering verloren gaan.

De goedkeuring van de winstprognose

Woonkapitaal had een aantrekkelijk plan in 2018: beleggers zouden geld investeren om woningen van particulieren te kopen, die vervolgens de woningen zouden huren. Dit zou senioren helpen hun overwaarde vrij te maken en beleggers zouden een interessante manier hebben om in vastgoed te investeren. Voor de uitgifte van obligaties om dit plan te financieren, was een prospectus opgesteld, waarin ook een winstprognose werd opgenomen. De RA was verantwoordelijk voor het opstellen van de accountantsverklaring bij deze prognose.

De misleidende goedkeuring

In het onderzoeksrapport van de RA werden echter belangrijke rode vlaggen genegeerd. Het rapport gaf een goedkeurende verklaring voor de winstprognose, maar het ontbrak aan diepgaand onderzoek en deugdelijke onderbouwing van de veronderstellingen die aan de prognose ten grondslag lagen. Dit leidde tot een misleidende situatie voor beleggers, die ten onrechte het vertrouwen kregen dat zij in een solide vastgoedonderneming investeren.

Oneerlijke handelspraktijk en schadevergoeding

De rechter oordeelde dat de RA zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk, aangezien de gepresenteerde informatie beleggers op het verkeerde been zette. Voor misleidende handelspraktijken is opzet niet vereist; het gaat erom of de gemiddelde consument door de informatie een besluit neemt dat hij anders niet had genomen. Daarnaast stelde de rechtbank dat de RA ook een zorgplicht heeft jegens derden, waaronder de beleggers, en dat hij hier niet aan heeft voldaan.

Causaal verband en schadevergoeding

De RA betoogde dat de schade niet veroorzaakt werd door zijn fout, maar door de blokkering van de bankrekening door ING. Echter, de rechtbank concludeerde dat de ondeugdelijke goedkeuring van de winstprognose wel degelijk heeft bijgedragen aan de schade van de beleggers. Daarom moet de RA een schadevergoeding van 208.750 euro (plus rente) betalen aan de beleggers.

Zorgplicht Advocaten

Indien u vragen heeft over deze zaak of over uw rechten als belegger, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze advocaten van Zorgplicht Advocaten. Wij staan klaar om u te adviseren en bij te staan in juridische kwesties met betrekking tot financiële investeringen en belangen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant