Uitspraak: Tuchtrechtelijke maatregelen voor accountants die PE-verplichting negeren

Als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in financieel recht, willen we de aandacht vestigen op een recente uitspraak van de Accountantskamer. Deze uitspraak betreft accountants die weigerden te voldoen aan hun PE-verplichting en de opgelegde geldboetes niet betaalden. Het negeren van tuchtrechtelijke uitspraken kan ernstige gevolgen hebben voor het beroep van accountants en het belang van naleving van deze uitspraken wordt in deze zaak benadrukt. In dit artikel zullen we de kernpunten van de uitspraak uitleggen en de opgelegde maatregelen toelichten.

Accountants en PE-verplichting

Accountants zijn professionals die verantwoordelijk zijn voor het controleren en beoordelen van financiële gegevens van bedrijven en organisaties. Om ervoor te zorgen dat accountants hun kennis en vaardigheden up-to-date houden, bestaat er een Permanente Educatie (PE) verplichting. Dit houdt in dat accountants regelmatig bijscholing moeten volgen om hun beroepskennis te verbeteren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Weigering om aan PE-verplichting te voldoen

Helaas komt het voor dat sommige accountants weigeren om aan hun PE-verplichting te voldoen. In een recente zaak heeft de Accountantskamer drie accountants bestraft die nalieten om aan deze verplichting te voldoen. Na een tuchtrechtelijke procedure kregen zij in december 2022 een waarschuwing of berisping en een geldboete van €420,- opgelegd.

Het negeren van tuchtrechtelijke uitspraken

Nadat de accountants de tuchtrechtelijke uitspraken ontvingen, hadden zij de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Omdat zij geen hoger beroep instelden, werden de uitspraken onherroepelijk. Vervolgens kregen de accountants de gelegenheid om de geldboete te betalen vóór 14 maart 2023, maar hier gaven zij geen gehoor aan. Een laatste kans om te betalen werd eveneens genegeerd.

Gevolgen van het negeren van tuchtrechtelijke uitspraken

Het niet naleven van een tuchtrechtelijke uitspraak heeft ernstige consequenties. De Accountantskamer benadrukte dat het van groot belang is dat tuchtrechtelijke uitspraken volledig worden nageleefd voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de integriteit van het tuchtrecht. Het negeren van een uitspraak brengt het beroep van accountant in diskrediet en schendt het fundamentele beginsel van professionaliteit.

Opgelegde maatregelen

Als gevolg van hun gedrag kregen de accountants nieuwe veroordelingen opgelegd. De Accountantskamer legde in alle drie de gevallen de nadere maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers op. Hierbij is rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder het niet naleven van een tuchtrechtelijke uitspraak en het negeren van de mogelijkheid om te reageren op de opgelegde maatregel. De doorhalingen hebben een duur van een half jaar.

Zorgplicht Advocaten

Het negeren van tuchtrechtelijke uitspraken heeft ernstige gevolgen voor accountants. Het is van groot belang dat professionals hun PE-verplichting serieus nemen en tuchtrechtelijke uitspraken volledig naleven. Als u vragen heeft over financieel recht of tuchtrechtelijke kwesties, staan onze advocaten van Zorgplicht Advocaten klaar om u te adviseren en bij te staan. Neem vandaag nog contactContact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant